Poprzednie edycje

Komplet informacji

Wcześniejsze edycje

  • Edycja IV: Programowanie w szkole podstawowej - nowe priorytety, nowe możliwości (2017.05.13) >program
  • Edycja III: Kodujemy z dzieciakami – nowe priorytety, nowe możliwości (2017.02.25) >program
  • Edycja II: Jak motywować ucznia do uczenia się przez ocenianie kształtujące. Między celem uczenia się a efektem. (2015.05.12) >program
  • Edycja I: Nowoczesne technologie mobilne i chmurowe przydatne w każdej klasie (2015.05.9) >program